Technical Inland Shipping Consulting

Szymon Szczypik

Firma Technical Inland Shipping Consulting powstała z myślą o zaspokojeniu potrzeb branży związanej z szeroko pojętą żeglugą śródlądową.
Począwszy od przeprowadzania inspekcji i przeglądów technicznych na statkach żeglugi śródlądowej poprzez szkolenia/kursy kwalifikacyjne na odpowiednie stopnie zajmowanych stanowisk na statkach, kończąc na fachowym doradztwie technicznym.

Firma posiada upoważnienie międzynarodowego uznanego organu inspekcyjnego Československý Lloyd do przeprowadzania inspekcji technicznych na statkach żeglugi śródlądowej objętych wydaniem unijnego/uzupełniającego/tymczasowego świadectwa zdolności żeglugowej.
Ponadto świadczone są przeze mnie uznane usługi związane z realizacją przeglądów technicznych na statkach śródlądowych
objętych wydaniem świadectwa zdolności żeglugowej i uproszczonego świadectwa zdolności żeglugowej.

Zachęcam do skorzystania z oferowanych przeze mnie usług!