jednostki rekreacyjne o mocy powyżej 75 kw

W ramach upoważnienia przez Československý Lloyd świadczę również przeglądy techniczne statków rekreacyjnych objętych wydaniem uproszczonego świadectwa zdolności żeglugowej.

Po przeprowadzonym przeglądzie technicznym statku wydane zostaje sprawozdanie z przeglądu technicznego na podstawie którego uzyskuje się odpowiedni, wnioskowany dokument bezpieczeństwa.

W ramach przeprowadzanych czynności możliwe jest również pełnienie nadzoru nad remontami czy budowami statków.

Wykonywane są również usługi inspekcyjne świadczone za granicą.

Zapraszam do skorzystania z świadczonych usług przeglądów technicznych jednostek rekreacyjnych!
Z przyjemnością przygotuję dla Państwa ofertę!