inspekcje techniczne

Procedura postępowania:

 1.  Złożenie poprzez wiadomość email zlecenia na wykonanie usługi inspekcji technicznej podając:
  • rodzaj zlecanej usługi (inspekcja, nadzór, pomiar)
   • w przypadku inspekcji w stanie wynurzonym do odnowienia świadectwa bezpieczeństwa – proszę wpisać inspekcja + nadzór nad remontem;
   • w przypadku ubiegania się o tymczasowe i uzupełniające świadectwo bezpieczeństwa – proszę wpisać inspekcja;
   • w przypadku ubiegania się o świadectwo pomiarowe – proszę wpisać pomiar.
  • nazwę statku;
  • rodzaj statku;
  • numer rejestracyjny;
  • nazwę armatora uwzględniając adres, NIP i REGON;
  • numer kontaktowy i adres e-mail do osoby kontaktowej z ramienia armatora;
  • dołączyć skan poprzedniego dokumentu bezpieczeństwa.

2.  Po przesłaniu zlecenia zawierającego informację powyżej – przesłana zostanie do Państwa oferta z centrali na wykonywane czynności.

Uzyskałem upoważnienie międzynarodowego uznanego organu inspekcyjnego Československý Lloyd do przeprowadzania inspekcji technicznych na statkach żeglugi śródlądowej objętych wydaniem unijnego/tymczasowego/uzupełniającego świadectwa zdolności żeglugowej.

Po przeprowadzonej inspekcji wydane zostaje sprawozdanie z czynności inspekcyjnych na podstawie którego uzyskuje sięodpowiedni, wnioskowany dokument bezpieczeństwa.

W ramach przeprowadzanych czynności możliwe jest również pełnienie nadzoru nad remontami czy budowami statków.

Wykonywane są również usługi inspekcyjne świadczone za granicą.
Zapraszam do skorzystania z świadczonych usług inspekcyjnych!