Pośrednictwo w rejestracji statków

Firma Technical Inland Shipping Consulting oferuje usługi związane z procesem rejestracji statków żeglugi śródlądowej w Urzędach Żeglugi Śródlądowej.

Pomogę w uzyskaniu odpowiedniej dokumentacji koniecznej do finalizacji procesu rejestracji statku śródlądowego.


Zapraszam do kontaktu zainteresowanych!