IMG_7594

o mnie

„Żegluga to moja pasja, ciągle nie odkryta, wiecznie tajemnicza, na bieżąco zgłębiana”

Jestem wielowymiarowym specjalistą w zakresie funkcjonowania żeglugi śródlądowej. Zawodowo związany jestem zarówno z żeglugą śródlądową, jak i żeglugą morską. Posiadam zmysł techniczny przez co cechuje mnie doskonała znajomość zasad budowy statków, ich wytrzymałości oraz stateczności. Znam zasady funkcjonowania i budowy siłowni okrętowej, a także dobrze odnajduję się w sferze nautycznego dowodzenia statkiem poprzez zdobyte wieloletnie doświadczenie. Znakomicie odnajduje się również w roli wykładowcy/instruktora. Chętnie dzielę się zdobytą wiedzą i doświadczeniem.

Jestem kapitanem żeglugi śródlądowej, absolwentem Akademii Morskiej w Szczecinie na kierunku Nawigacja, specjalność Pomiary Hydrograficzne i Oznakowanie Nawigacyjne. Ukończyłem ponadto studia II stopnia na kierunku logistyczno-transportowym i studia podyplomowe dotyczące zarządzania w sferze administracji publicznej. Czynnie funkcjonuję również w żegludze morskiej świadcząc usługi transportowe na międzynarodowych pasażerskich statkach śródlądowych uprawiających żeglugę na wodach morskich.

Zdobyte doświadczenie na stanowisku Przewodniczącego Technicznej Komisji Inspekcyjnej oraz Eksperta ds. budowy statków i ich siłowni, a także nautyki pozwala mi elastycznie, precyzyjnie i fachowo podejść do technicznej specyfiki branży w żegludze śródlądowej.
Administracyjnie zajmuję się redakcją przepisów technicznych w stosunku do wybranego rodzaju statku objętego czynnościami inspekcyjnymi.

Znajomość dedykowanych przepisów technicznych dla statków śródlądowych i innych przepisów powszechnie obowiązujących pozwala mi udzielać fachowego doradztwa technicznego opartego o praktyczne zastosowanie do danego typu jednostki pływającej. Właściwie potrafię zająć się wszelkimi sprawami administracyjnymi w Urzędach Żeglugi Śródlądowej.

Doradztwo techniczne i szkoleniowe również skierowane jest do różnego rodzaju firm budowlanych zaangażowanych w projekty realizowane na szlakach żeglugowych – m.in. prawidłowa i bezpieczna eksploatacja urządzenia pływającego wraz z posadowionym na niej urządzeniem dźwignicowym czy właściwa obsada statku w zależności od jego typu.

Doradztwo techniczne dotyczy również przewozu ładunków niebezpiecznych drogami śródlądowymi zgodnie z europejskim porozumieniem Umowy ADN – wiedza zdobyta poprzez zajmowanie stanowiska Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej egzaminy na ekspertów do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych statkami żeglugi śródlądowej.

Ponadto posiadam bogate, wieloletnie doświadczenie w branży szkoleniowej związanej z żeglugą morską, jak i śródlądową. Zdobyłem je zarówno w prowadzeniu zajęć na stanowisku nauczyciela specjalisty w szkolnictwie branżowym jak i na stanowisku wykładowcy/instruktora w Studium Doskonalenia Kadr Oficerskich w Szczecinie przy Politechnice Morskiej w Szczecinie realizując szkolenia w zakresie uzyskiwania odpowiednich kwalifikacji w żegludze śródlądowej.

Doświadczenie w innowacyjnym podejściu do techniki prowadzenia zajęć szkoleniowych zdobyłem wielokrotnie udzielając się jako wykładowca na stopnie motorowodne. Jestem czynnym instruktorem dydaktycznym IMO 6.09.

Zapraszam do skorzystania z świadczonych przeze mnie usług!