doradztwo techniczne

W ramach działalności firmy Technical Inland Shipping Consulting świadczone są usługi szeroko pojętego doradztwa technicznego.

Doradztwo dotyczyć może bieżącej i ścisłej współpracy z armatorami branży śródlądowej jak również m.in. doraźnych czynności doradczych w zakresie wyznaczenia zakresu prac, kontroli stanu technicznego statku przed i po dzierżawie, kontroli wykonanych zleconych prac przez armatorów, wykonania wybranych ekspertyz.

Świadczone usługi dotyczą również wykonywania pomiarów grubości poszycia kadłubów jednostek pływających
odpowiednio kalibrowanym i uznanym sprzętem.

W ramach świadczonych usług doradztwa możliwa jest współpraca polegająca na przygotowywaniu, redagowaniu pism urzędniczych, a także usług doradztwa doraźnego telefonicznego.

 

Oferuję elastyczny sposób współpracy, dopasowany do indywidualnych potrzeb!