Współpraca z jednostkami edukacyjnymi

Firma Technical Inland Shipping Consulting oferuje usługi w zakresie współpracy z różnego rodzaju jednostkami edukacyjnymi w celu propagowania szeroko pojętej żeglugi  i zaszczepienia nią pasją młodzieży i nie tylko…


Oferowane usługi dotyczą prowadzenia kół zainteresowań, prowadzenia wybranych przedmiotów zawodowych, w tym działań promocyjnych.

Zapraszam do kontaktu!