JEDNOSTKI KOMERCYJNE​

W ramach upoważnienia przez Československý Lloyd świadczone są również przeglądy techniczne statków objętych wydaniem świadectwa i uproszczonego świadectwa zdolności żeglugowej.

 

Po przeprowadzonym przeglądzie technicznym statku wydane zostaje sprawozdanie z czynności inspekcyjnych na podstawie którego uzyskuje się odpowiedni wnioskowany dokument bezpieczeństwa.

Procedura postępowania:

 1. Złożenie poprzez wiadomość email zlecenia na wykonanie usługi przeglądu technicznego podając:
  • rodzaj zlecanej usługi (przegląd techniczny)
  • nazwę statku;
  • rodzaj statku;
  • numer rejestracyjny;
  • nazwę armatora uwzględniając adres, NIP i REGON;
  • numer kontaktowy i adres e-mail do osoby kontaktowej z ramienia armatora;
  • dołączyć skan poprzedniego dokumentu bezpieczeństwa.

2. Następnie zostaje przesłana do Państwa oferta usługi, którą należy podpisać i odesłać na adres e-mail.


Wykonywane są również usługi inspekcyjne świadczone za granicą.

Zapraszam do skorzystania z świadczonych usług przeglądów technicznych!

Z przyjemnością przygotuję dla Państwa ofertę!